Політика конфіденційності АН «Інвестор» | Агенство нерухомості "Інвестор"

Загальні положення

Справжня політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація сайту Агентства нерухомості «Інвестор», розташована на доменному імені http://an-investor.com.ua/ і / або на доменному імені https://www.facebook.com/ (далі - Сайт) може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів агентства нерухомості.

Справжня Політика Конфіденційності регулює будь-який вид обробки персональних даних та інформації особистого характеру (будь-якої інформації, що дозволяє встановити особу, і будь-який інший інформації, пов'язаної з цим) про фізичних осіб, які є Користувачами послуг агентства нерухомості.

 Визначення термінів

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

«Адміністрація сайту Агентства нерухомості« Інвестор »(далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені директора Малас Сергія Володимировича, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

«Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

«Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

«Користувач сайту Агентства нерухомості або сайту Facebook (далі - Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Агентства нерухомості або сайт Facebook.

Оператор - організація, самостійно або спільно з іншими особами організовує обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. Оператором є: Маласай Сергій Володимирович

 

«Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 

Збір персональних даних

Метою обробки персональних даних є виконання зобов'язань Оператора перед Користувачами щодо використання Сайту і його сервісів.

Обробка персональних даних користувачів здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на запит на Сайті Агентства нерухомості «Інвестор», сайті Facebook на сторінках об'єктів нерухомості і включають в себе наступну інформацію:

- Ім'я користувача;

- контактний телефон Користувача;

- адреса електронної пошти (e-mail).

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми замовлення дзвінка на Сайті Агентства нерухомості «Інвестор» або на сайті Facebook у спливаючому вікні і включають в себе наступну інформацію:

- Ім'я користувача;

- контактний телефон Користувача;

- адреса електронної пошти (e-mail).

Персональні дані можуть також включати в себе додатково надаються Користувачами за запитом Оператора з метою виконання Оператором зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання послуг. Оператор має право, зокрема, вимагати від Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, а також інші додаткові дані, які, на розсуд Оператора, будуть необхідними і достатніми для ідентифікації такого Користувача і дозволять виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.

Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту Агентства нерухомості «Інвестор» і до сайту Facebook. Агентство нерухомості не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Агентства нерухомості.

Обробка і використання персональних даних

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України

Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Персональні дані користувача можуть публікуватися в загальному доступі відповідно до функціоналом сайту, наприклад, при залишенні відгуків, може публікуватися вказане користувачем ім'я, така активність на сайті є добровільною, і користувач своїми діями дає згоду на таку публікацію.

 Додаткові умови

У всьому іншому, що не відображено безпосередньо в Політиці Конфіденційності, Агентство нерухомості зобов'язується керуватися Законом України «Про захист персональних даних» від 30.01.2018 Відвідувач Сайту, що надає свої персональні дані та інформацію, тим самим погоджується з положеннями цієї Політики Конфіденційності.

Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Агентства нерухомості, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: http://an-investor.com.ua/politika-konfidencialnost

Заказать звонок
+
Жду звонка!